Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Πιστοποιημένη παιδική χαρά στο Διάσελλο


Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή πιστοποιημένης παιδικής χαράς στην Τοπική Κοινότητα Διασέλλου Άρτας συνολικού προϋπολογισμού : 165.000 € .

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο μετά από πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη, αφού έλαβε υπόψιν ολα τα βασικά κριτήρια επιλογής της Κοινότητας... 
...που θα κατασκευαστεί η παιδική χαρά ( αριθμός μικρών παιδιών , αριθμος νηπίων , αριθμός παιδιών Δημοτικού Σχολείου , συνολικός πληθυσμός οικισμού , πυκνότητα πληθυσμού , Νηπιαγωγείο Δημοτικό Σχολείο κτλ )

Σαν θέση εγκατάστασης επιλέχθηκε ιδιόκτητος χώρος του Δήμου εντός του οικισμού, με πρόσωπο σε δύο Δημοτικές οδούς ήπιας κυκλοφορίας, σε κοντινή απόσταση από το Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο που λειτουργεί στον οικισμό. 


Η στάθμη του θορύβου είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Η παιδική χαρά σχεδιάζεται για δύο ηλικιακές ομάδες χρηστών. Συνδυάζεται με έναν πλούσιο παιδότοπο για νήπια από 3 ετών και σε παιδιά άνω των 6 ετών και αποτελούν τον χώρο για τις μεγαλύτερες ηλικίες που θα είναι σημειωμένος σε κατάλληλο πίνακα 

Εγκαθίστανται επτά τύποι εξοπλισμού με: • ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ • ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ • ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ • ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ • ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ • ΟΡΓΑΝΟ ΑΜΕΑ • ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (που ισοδυναμεί με τουλάχιστον δύο αυτόνομα όργανα) 

Προβλέπεται μία θέση χρήστη ΑμεΑ ανά 10 τουλάχιστον θέσεις χρηστών, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης κάθε οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές (ASTM κλπ). 

Προβλέπεται επίσης: 

 Επαρκής περίφραξη Η παιδική χαρά περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, τεχνητή, θα είναι λειτουργική και θα παρέχει ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν θα απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο. 

 Ικανή απορροή ομβρίων 

 Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ. 

 Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό (τόσο εσωτερικά όσο και στους διαδρόμους πρόσβασης μέσω της πλατείας και του καλντεριμιού) 

 Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς 

 Βρύση με πόσιμο νερό 

 Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ 

 Καλάθια απορριμμάτων 

 Μηχανισμό επαναφοράς των θυρών 

 Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων 

 Ζώνες πρασίνου 

 Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς Θα είναι η πρώτη παιδική χαρά που θα πιστοποιηθεί με το σήμα λειτουργίας από διαπιστευμένο φορέα.

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών προχωράει στην εκπόνηση μελετών για κατασκευή παιδικών χαρών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες ενώ παράλληλα εξασφάλισε χρηματοδότηση : 202 .000 € μέσω του προγράμματος " Φιλόδημος " για την κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών τις οποίες και θα επιλέξει βάση κριτηρίων .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου