Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Απάντηση Ιατρικού Συλλόγου Άρτας


Σε απάντηση δημοσιεύματος σχετικά με συνταγογράφηση συγκεκριμένων ειδικοτήτων ιατρών , σας κοινοποιούμε την υπ’αριθμ. 443/09-05-17 απόφαση του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΤΟΥ Ι.Σ. ΑΡΤΑΣ (443/09-05-17)

«ΟΜΟΦΩΝΑ ότι οι συγκεκριμένοι ιατροί λειτούργησαν σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τις διατάξεις της Ιατρικής Νομοθεσίας , όπως επίσης και με γνώμονα την υγεία των ασθενών.»

Θεωρούμε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και προσβλητική για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος τις κατηγορίες για δήθεν « υπερσυνταγογράφηση , προκλητή ζήτηση φαρμάκων, συνταγογράφηση εκτός ειδικότητας ».

Το γνωστικό αντικείμενο των ειδικοτήτων αλληλοεπικαλύπτεται και αλληλοσυμπληρώνεται ακολουθώντας τους κανόνες της Ιατρικής Δεοντολογίας και των ιατρικών πρωτοκόλλων.

Επισημαίνουμε και τονίζουμε ότι το τι πρέπει να συνταγογραφείται από την κάθε ειδικότητα ορίζεται και στηρίζεται μόνο μέσω των διαγνωστικών , θεραπευτικών πρωτοκόλλων αντίστοιχα ανά ειδικότητα και πάθηση και των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, βάση των οποίων θα πρέπει να γίνονται και οι έλεγχοι του ΕΟΠΥΥ.

Ακόμη πρέπει να συνεκτιμηθεί η κρίσιμη κατάσταση εξυπηρέτησης των ασθενών με ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες , όπως και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των ασφαλισμένων, που μοιάζει πολυτέλεια η περιφορά των ασθενών από ιατρείο σε ιατρείο για τη χρόνια και συχνή συνταγογράφηση.

Όπως επίσης πρέπει να τονισθεί ότι σε αυτή τη πολύ κρίσιμη και δύσκολη περίοδο της χώρας μας , οι γιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους πολλές φορές χωρίς αμοιβή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου