Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Πηγές: Ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό Κέντρο

 
Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 το ανενεργό Δημοτικό Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Πηγών με 419 .582 ευρώ και μετατρέπεται σε Πολιτιστικό Κέντρο ενεργειακά ευφυές και σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.



Η ανακοίνωση έγινε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού η ένταξη του Ανενεργού Δημοτικού Σχολείου των Πηγών Άρτας στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)

Το έργο προβλέπει την μετατροπή του παλιού Σχολείου σε Ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό Κέντρο σχεδόν μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης ( Προϋπολογισμός έργου : 419 .582 ευρώ. )




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου