Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Πηγές: Ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό Κέντρο

 
Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 το ανενεργό Δημοτικό Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Πηγών με 419 .582 ευρώ και μετατρέπεται σε Πολιτιστικό Κέντρο ενεργειακά ευφυές και σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.Η ανακοίνωση έγινε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού η ένταξη του Ανενεργού Δημοτικού Σχολείου των Πηγών Άρτας στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)

Το έργο προβλέπει την μετατροπή του παλιού Σχολείου σε Ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό Κέντρο σχεδόν μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης ( Προϋπολογισμός έργου : 419 .582 ευρώ. )
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου