Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

300 εκατ. ευρώ για τα δάση στη Γενική Διεύθυνση Δασών


- Προβλέπεται σε ΚΥΑ των υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης

 Στη Γενική Διεύθυνση Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος δίδεται η αρμοδιότητα διαχείρισης δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), συνολικής δαπάνης 301 εκατ. ευρώ. Αφορούν επενδύσεις για την ανάπτυξη δασικών περιοχών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών. Οι δικαιούχοι _ φυσικά πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ενώσεις, δήμοι ή ενώσεις δήμων, Περιφέρειες, διαχειριστές δημόσιας ή ιδιωτικής γης _  μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα προκειμένου να ενισχύσουν την δραστηριότητά τους στον πρωτογενή τομέα.

Η δραστηριότητα εκχωρήθηκε (με ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 2380) στη Γενική Διεύθυνση Δασών από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  Αφορά δράσεις συγκεκριμένων μέτρων του ΠΑΑ (8.1, 8,2), οι οποίες ενεργοποιούντια για πρώτη φορά μετά το 2006. 
 
Ενδιαφέρον έχουν και ορισμένα νέα προγράμματα για την αποκατάσταση δασικών υποδομών, εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση εμφάνισης παθογόνων οργανισμών κ.ά.
 
Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των εφαρμοστικών της ΚΥΑ υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα καθορίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή της. Τα μέτρα που αποτελούν πλέον αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών είναι τα εξής:

-  Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (Μ 08)
1.1. ΜΕΤΡΟ 8.1 «Στήριξη για δάσωση / δημιουργία δασικών εκτάσεων» - 81,8 εκατ. ευρώ
1.2. ΜΕΤΡΟ 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» -  21,3 εκατ. ευρώ
1.3. ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» - 59,2 εκατ. ευρώ
1.4. ΜΕΤΡΟ 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» - 101,7 εκατ. ευρώ
1.5. ΜΕΤΡΟ 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων» - 27,2 εκατ. ευρώ
 
Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (Μ 12)
1.6. ΜΕΤΡΟ 12.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000» - 10 εκατ.ευρώ.

Τράτσα Μάχη
 tovima.gr
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου