Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Μεσόπυργος: Εκμισθώνεται Δημοτ. ακίνητο στα Κανάλια


Στην εκμίσθωση του καταφυγίου στον πανέμορφο και σπάνιας φυσικής ομορφιάς οικισμό Κανάλια Μεσοπύργου προχωράει ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη. Εκτίθεται σε φανερό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταφυγίου), που βρίσκεται στον Οικισμό Κανάλια της Τοπικής Κοινότητας Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας.

Κατώτατο όριο προσφοράς – μηνιαίο μίσθωμα, ορίζεται το ποσόν των εξήντα (60,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 11:30 στο Δημοτικό κατάστημα στην Άνω Καλεντίνη.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού διακοσίων δέκα έξι euro (216,00 €) η οποία θα απευθύνεται υποχρεωτικά υπέρ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας).

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου (Άνω Καλεντίνη) – τηλ.: 2681360816, Φαξ: 2681067690, αρμόδιος κος Κωνσταντίνος Ρούσσας, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γνώση του θέματος γίνεται και μέσω ανακοινώσεων στα Τοπικά Διαμερίσματα με ευθύνη των Προέδρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου