Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Να ξεκινήσει ο διάλογος για ίδρυση Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα


Κείμενο: Ευάγγελος Χρηστάκης 
Πρόεδρος Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας

Κατατέθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2017 από τον Υπουργό Παιδείας το Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση Θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες Διατάξεις", που στο άρθρο 27 προβλέπει την Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,... ...η οποία θα συγκροτείται από τα τμήματα α) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ένα πάγιο αίτημα του ΤΕΕ/ΤΗ.

Είναι μία θετική κίνηση για την Ήπειρο και θα αποτελέσει τον πυλώνα για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ανταγωνιστικές και υγιείς βάσεις εν' όψει της σημερινής οικονομικής συγκυρίας αλλά και νέων προοπτικών αφού οι ανώτερες και ανώτατες σπουδές συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και με τους μακροπρόθεσμους άξονες ανάπτυξης μιας περιοχής.

Το ίδιο νομοσχέδιο όμως στο άρθρο 29 προβλέπει την κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4386/2016 (Α'83), που ανέστειλε την ίδρυση του "Ερευνητικού κέντρου Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα", που προέβλεπε τη δημιουργία Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η), με έδρα το ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

Επομένως ενεργοποιείται η διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία του Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου στην Άρτα που στόχο έχει να αναπτύξει δραστηριότητες για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Η δημιουργία του θα αποτελέσει ένα αναπτυξιακό έργο πνοής τόσο για την Άρτα όσο και για ολόκληρη την Ήπειρο, στον πρωτογενή τομέα, με αποτελέσματα έρευνας και καινοτομίας που θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στη ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της τοπικής παραγωγής.

Οι απαιτήσεις σήμερα της αγοράς για τα αγροτο-κτηνοτροφικά προϊόντα επιβάλλουν τον συνεχή εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, τη σύζευξη των νέων τεχνολογιών με τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση του φυσικού πλούτου, την έρευνα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την εξειδίκευση των επιστημόνων.

Η ύπαρξη της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την Άρτα, του ΤΕΙ Ηπείρου, με κατευθύνσεις α) Φυτικής Παραγωγής, β) Ζωϊκής Παραγωγής και γ) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου με επαρκή κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, αποτελεί το κύτταρο για την ωρίμανση της δημιουργίας Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα υπό την σκέπη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σε ένα καλά οργανωμένο πανεπιστήμιο, όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τη σημαντική πορεία στην έρευνα της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ στην Άρτα, είναι σίγουρη η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης.

Η μη ύπαρξη Γεωπονικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελεί έλλειμμα για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, την Ήπειρο και την Άρτα.

Η Περιφέρεια Ηπείρου καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας αφού διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, ειδικά σήμερα με την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων.

Με τη δημιουργία Γεωπονικής Σχολής θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Σύστημα, που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται όμως γενναία κυβερνητική υποστήριξη και ισχυρή τοπική δράση.

Ευάγγελος Χρηστάκης 
Πρόεδρος Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου