Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Αποζημιώσεις και προσλήψεις για την εκτίμηση των ζημιών


Εκτακτο σχέδιο βοήθειας στους Ελληνες αγρότες με τρία χρηματοδοτικά εργαλεία θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι αγροτικές καλλιέργειες και οι κτηνοτροφικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα από την επέλαση του χιονιά. Με δεδομένες τις παρούσες συνθήκες και δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΕΛΓΑ στη λειτουργία του, το υπάρχον γεωτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί και για τους λόγους αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», ενεργοποιείται το άρθρο 20 του ν. 2190/94 για την άμεση πρόσληψη 170 γεωπόνων και 30 κτηνιάτρων, με συμβάσεις 8 μηνών και κριτήρια αντίστοιχα με αυτά του ΑΣΕΠ, ώστε και οι τελευταίες ζημιές να εκτιμηθούν άμεσα και να πληρωθούν σύντομα και να συνεχιστεί η εκτίμηση των ζημιών του 2016 με γρήγορη αποπληρωμή τους.

Πόροι

 Δεδομένου όμως ότι τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ έχουν «οροφή» τα 16 εκατ. ευρώ και τα προγράμματα κάλυψης ζημιών που είναι σε αναμονή καλύπτουν ήδη αυτά τα ποσά, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ προχωρά άμεσα στον σχεδιασμό νέου προγράμματος «ad hoc» που θα καλύψει τις πρόσφατες ζημιές από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενα πρόγραμμα για την υλοποίηση βέβαια του οποίου θα απαιτηθεί να ανάψει το πράσινο φως από τις αρμόδιες κοινοτικές Αρχές.

Τα άλλα δύο «όπλα» που έχει στα χέρια της η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι αποζημιώσεις ήσσονος σημασίας, οι «de minimis», που θα αφορούν αποκλειστικά τους κτηνοτρόφους και η ενεργοποίησή τους θα εξαρτηθεί από το εύρος των ζημιών σε ζωικό κεφάλαιο, καθώς και το μέτρο που εντάσσεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για αποζημιώσεις των αγροτών που επλήγησαν φέτος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το πρόγραμμα αφορά στη στήριξη για την αποκατάσταση των ζημιών με σκοπό οι ενισχύσεις-αποζημιώσεις να διασφαλίσουν τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν, να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στον δικαιούχο γεωργό ή σε ομάδα ή οργάνωση παραγωγών της οποίας είναι μέλος. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία άμεσης και ταχείας αναπροσαρμογής της γεωργικής εκμετάλλευσης από τις ζημιές, το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, αντίξοες κλιματικές συνθήκες και καταστροφικά συμβάντα.

Ως προς τις δαπάνες που μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες, η αποκατάσταση των ζημιών αναφέρεται σε κάλυψη δαπανών με στόχο την υποβοήθηση των παραγωγών για την ανασύσταση του ζημιωμένου κεφαλαίου (φυτικό, ζωικό, πάγιο) και στον εξοπλισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών τους, εφόσον έχουν άμεση σχέση με το παραγωγικό δυναμικό.

Οι δαπάνες
 
Συγκεκριμένα μπορούν να δικαιολογηθούν οι εξής δαπάνες:
• Ανασύσταση φυτικού και ζωικού παραγωγικού δυναμικού που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, με εξαίρεση την αγορά ετήσιων φυτών.
• Αποκατάσταση των υποδομών για τη διατήρηση του παραγωγικού δυναμικού.
• Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές ή την αγορά νέων μηχανημάτων.

Οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής αφορούν σε:

• Επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία της περιοχής, με προτεραιότητα σε ζημιές σε προϊόντα που αφορούν σε τομείς που επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία της περιοχής (π.χ. μονοκαλλιέργεια • μαστίχα Χίου).
• Υψος ζημιάς, με προτεραιότητα το μεγαλύτερο ποσοστό ζημιάς, βάσει εκτιμήσεων.
• Αξία του γεωργικού δυναμικού, με προτεραιότητα στις ζημιές παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική νομοθεσία.

 ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου