Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

"Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου"


- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη τακτική του συνεδρίαση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υποβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" πρότασης στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση "Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου". Η Περιφέρεια Ηπείρου θα καταθέσει στρατηγική για Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με τίτλο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας πιλοτικής πολιτιστικής διαδρομής για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου.

Το έναυσμα για την κατάρτιση της Στρατηγικής δόθηκε από τη συνεργασία που είχε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Περιφέρεια Ηπείρου από τον Ιούλιο του 2013 με σκοπό την δημιουργία μιας αξιόλογης περιηγητικής διαδρομής των κυριότερων αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.

Η πρόταση αυτή μετεξελίχθηκε σε Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, με προοπτική τη χρηματοδότησή της από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Το προσχέδιο του πιλοτικού προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» είχε παρουσιαστεί και είχε λάβει την συγκατάθεση από το τέλος του 2013 τόσο των Υπουργείων Ανάπτυξης και Πολιτισμού όσο και των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών για την προένταξή των έργων και των δράσεων του στη προγραμματική περίοδο 2014-2020.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου