Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Κατέθεσε πέντε προτάσεις ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη


Στο Διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΆΔΑ - ΙΤΑΛΊΑ ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη με πρόταση : INNOVATIVE EXTROVERT DESTINATIONS MANAGEMENT AND PROMOTION IN THE CONTEXT OF THE " EXPERIENCE ECONOMY " Καινοτόμος εξωστρεφής διαχείριση προορισμών στα πλαίσια της "Οικονομίας Εμπειρίας " 
Ο Δήμος κατέθεσε πρόταση στο Διασυνοριακό πρόγραμμα: Ελλάδα - Ιταλία ως Επικεφαλής Εταίρος.
Α) Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Γ. Καραϊσκάκη.
Β) Εταίρος: Δήμος Maglie Ιταλίας
Γ) Εταίρος: Επιμελητήριο Άρτας
Δ)Εταίρος: Ελληνικό Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας .


Ως κύριος Εταίρος της πρότασης ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη αν εγκριθεί η πρόταση θα διαχειριστεί επί συνόλου 1.773.211 ευρώ πόσο μεγαλύτερο του 1.080.000 ευρώ για να υλοποιήσει σημαντικές δράσεις τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και θεμάτων καινοτομίας.

Σχεδιασμοί που αφορούν:

1) Εξοπλισμός παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης - αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και περιστατικών με την προμήθεια Ασθενοφόρου και όλου του νοσοκομειακού εξοπλισμού με στόχο την υποστήριξη της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας και παράλληλη χρήση στις Τοπικές Κοινότητες με στόχο και σκοπό την ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας ( Κινητή μονάδα με ασθενοφόρο 4χ4 όπου ολοκληρωμένα θα αντιμετωπίζει έκτακτα περιστατικά σε όλο το Δήμο.

2) Δράσεις συντήρησης και αποκατάστασης βασικών στοιχείων - μνημείων του Πολιτιστικού αποθέματος και ειδικότερα στην αποκατάσταση και συντήρηση των αγιογραφιών της Ιεράς Μονής Σέλτσου Πηγών

3) Αειφόρων εγκαταστάσεων (near zero energy buildings) φιλοξενίας των νέων δραστηριοτήτων με την ανακαίνιση του ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου

4) Από κοινού λειτουργία στη Διασυνοριακή περιοχή ενός νέου Καινοτόμου διαδικτυακού Destination Management System. Η νέα εφαρμογή θα λειτουργεί σαν ένα ONE STOP SHOP for "experience" στην από κοινού προσέγγιση εστιασμένης θεματικής προβολής φυσικών και Πολιτιστικών πόρων σαν μέσα παροχής "εμπειρίας" και ικανότητας να προσφέρουν αξία με στόχο την εκ βάθρων διαφοροποιημένη προβολή και προώθηση της ελκυστικότητας της περιοχής μας .

5) Δημιουργία νέας Cross - Θερμοκοιτίδας νεοφυούς προσέγγισης και προβολής του περιεχομένου των πόρων σαν έννοιες με επίκεντρο το βιωματικό αντίκτυπο , ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και Ανάπτυξης του Βιωματικού τουρισμού μέσα από networks στην αρχή και cluster στην συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου