Χασιάκος: Τα Κ.Τζουμέρκα συμβάλλουν στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο


Ομιλία, τοποθέτηση του Χρήστου Χασιάκου, στη διημερίδα με θέμα: «Προοπτικές Ανάπτυξης Ορεινών Προστατευόμενων Περιοχών» που πραγματοποιήθηκε στο Συρράκο

Στην τοποθέτησή του ο κ. Χασιάκος, επισήμανε ότι: "Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) συμπεριλαμβάνεται η υδροηλεκτρική ενέργεια. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον και ένα από τα όπλα για την μείωση των εκπομπών CO2 και την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου στην Ελλάδα και διεθνώς.Είναι ανεξάρτητη εγχώρια πηγή ενέργειας και συμβάλλει στην απεξάρτηση από τα υγρά καύσιμα και την εισαγωγή ενέργειας.

Ο Εθνικός μας δεσμευτικός στόχος είναι για το έτος 2020, το 20% της παραγόμενης ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ.

Ειδικότερα, ο Εθνικός μας στόχος για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) ήταν το 2014 να έχουμε εγκατεστημένη ισχύ 300 ΜW και το 2020 να έχουμε 350 ΜW. Στο τέλος του 2014 είχαμε εγκατεστημένη ισχύ 220 ΜW έναντι του στόχου των 300 ΜW.

H υδροηλεκτρική ενέργεια στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων παράγεται από MYHE που έχουν κατασκευαστεί από ιδιώτες επιχειρηματίες και την ενέργεια αυτή την πωλούν στη ΔΕΗ. Μικρό υδροηλεκτρικό είναι το έργο που έχει ισχύ μικρότερη από 15 MW.

Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων λειτουργούν τα εξής ΜΥΗΕ:

ΜΥΗΕ Φράστων 
ΜΥΗΕ Φράστων

1. Στην Κοινότητα Θεοδωριάνων, στη θέση Άνω Γκούρα,
    ισχύος 4,00 MW (ΗΛΥΣΙΟΝ),

2. Στο ρέμμα Καταρράκτη, στη θέση Σγάρα,
    ισχύος 2,4 MW (ΝΑΝΚΟ),

3. Στο ρέμμα Καταρράκτη, στη θέση Φράστα,
    ισχύος 1,3 MW (YΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ),

4. Στην Κρυοπηγή Καταρράκτη, στη θέση Σμίξη,
    ισχύος 0,25 MW (NANKO) και

5. Στην Κρυοπηγή, κοντά στην Αγία Αικατερίνη,
    ισχύος 0,27 ΜW (ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος είναι 8,22 ΜW.

ΜΥΗΕ Σγάρας 
ΜΥΗΕ Σγάρας

Έχουν δεσμευτεί οι παρακάτω θέσεις από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατόπιν αιτήσεων ιδιωτών επιχειρηματιών.

1. Άνω Γκούρα Θεοδωριάνων 4,6 ΜW
2. Γκούρα Θεοδωριάνων 3,2 ΜW
3. Γιαννίτσι Βουργαρελίου 1,35 ΜW
4. Aγναντίτης 0,76 ΜW
H συνολική ισχύς των έργων αυτών είναι 9,91 MW.

H παραγόμενη ενέργεια ετησίως από κάθε ΜΥΗΕ εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις που έχουμε στην περιοχή μας. Έτσι η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι σταθερή αλλά κατά μέσο όρο ανά υδροηλεκτρικό έργο έχουμε τις εξής ετήσιες παραγωγές σε ΜWh:


H τιμή της ΜWh είναι 85,00€ για τα έργα που έχουν πάρει επιδότηση για να κατασκευαστούν.

ΜΥΗΕ Σμίξη Κρυοπηγή 

ΜΥΗΕ Σμίξη Κρυοπηγή
Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) παρακρατεί 4% και αποδίδει α) 1,70% στο Δήμο, β) 0,3% στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), γ) 1,00% στους καταναλωτές και δ) 1% στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου.

Στην κατά μέσο όρο παραγωγή των 32.500 ΜWh, τα έσοδα που αντιστοιχούν στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων είναι περίπου 47.000€ (32.500 ΜWh x 85 €/ΜWh x 1,7%= 46.962,50€) και το όφελος των καταναλωτών της ΔΕΗ, των αντίστοιχων Τοπικών Κοινοτήτων εντός των οποίων είναι εγκατεστημένα τα υδροηλεκτρικά έργα, συνολικά ετησίως είναι περίπου 28.000€ (32.500 ΜWh x 85 € /ΜWh x 1%= 27.625€).

Πέραν αυτών ο Δήμος εισπράττει για τη μίσθωση των δημοτικών εκτάσεων όπου κατασκευάσθηκαν τα ΜΥΗΕ 39.000€ το χρόνο. Τα μισθώματα αναπροσαρμόζονται ετησίως σύμφωνα με το ποσοστό του τιμάριθμου.

Αναλυτικά τα μισθώματα είναι τα εξής:

Από το ΜΥΗΕ της εταιρείας ΝΑΝΚΟ (Σγάρα 2,4 ΜW)                                       11.000€
Από το ΜΥΗΕ της εταιρείας Υδροδυναμική Αγνάντων (Φράστα 1,3 ΜW)         20.000€
Aπό το ΜΥΗΕ Κρυοπηγή της εταιρείας ΝΑΝΚΟ (0,25 ΜW)                                 4.500€
Aπό το ΜΥΗΕ Κρυοπηγή της εταιρείας Aθαμανική Ενέργεια (0,27 ΜW)             3.500€
                                                                                                            ____________
                                                                                                                      39.000€

Επομένως τα έσοδα του Δήμου ετησίως είναι 47.000€ + 39.000€ =86.000€.

Το ενεργειακό υδροδυναμικό της περιοχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων που δύναται να αξιοποιηθεί κατά την εκτίμησή μου ανέρχεται στα 30 ΜW.

Υπάρχει ήδη εγκατεστημένη ισχύς 8,22 ΜW άρα υπάρχουν προς αξιοποίηση άλλα 22 περίπου ΜW.

ΜΥΗΕ Κρυοπηγή Αγία Αικατερίνη 
ΜΥΗΕ Κρυοπηγή Αγία Αικατερίνη
Επειδή το υδροδυναμικό αυτό είναι πλούτος της περιοχής μας που πρέπει να αξιοποιηθεί επ’ ωφελεία των κατοίκων της πρέπει εγκαίρως και ο Δήμος να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην υδροηλεκτρική ενέργεια.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου είναι χρονοβόρα. Οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες απαιτούν ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Το κόστος κατασκευής ενός υδροηλεκτρικού ισχύος 1,00 ΜW είναι περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Με ίδια συμμετοχή 40% και δανειοδότηση 60% μπορεί ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων να κατασκευάσει ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Η δε λειτουργία του μπορεί να ανατεθεί με δημοπρασία σε ιδιώτη λόγω της πολυπλοκότητας της παρακολούθησης και της λειτουργίας του έργου σε 24ωρη βάση.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας μιας Δημοτικής Αρχής αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι εμπόδιο για να αρχίσει μια τέτοια προσπάθεια.

Υπάρχει χώρος και για τον Δήμο και για τους ιδιώτες επιχειρηματίες. Οι επενδύσεις δημιουργούν πλούτο στη χώρα μας και τα έργα αυτά προσφέρουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας.

Χρήστος Χασιάκος τ. Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ομιλία στη διημερίδα με θέμα: «Προοπτικές Ανάπτυξης Ορεινών Προστατευόμενων Περιοχών» που πραγματοποιήθηκε στο Συρράκο, στις 8 και 9 Αυγούστου 2015 από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου και την Τοπική Κοινότητα Συρράκου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων


Σχόλια

  1. Μάλλον ξέχασε ο κ. Χασιάκος ότι το Γιαννίτσι Βουργαρελίου δεν πέρασε και δεν πήρε έγκριση ούτε στο Δήμο, όταν ήταν Δήμαρχος αλλά ούτε και στην περιφέρεια.... Συνεχίζει να υποστηρίζει τις πάγιες θέσεις του για τα ΑΠΕ...Να μας πει και το όφελος των κατοίκων που είναι ψίχουλα σε σύγκριση με το κέρδος των εταιρειών...1% απόδοση στους κατοίκους...με οικολογικές καταστροφές μη αναστρέψιμες...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ζαμπέλα, το μαργαριτάρι των Τζουμέρκων!

Στυγνός εκληματίας ο χθεσινός ληστής στην Άρτα, σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γιώργο Ντοκομέ