Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Άρτα:Αύριο ημερίδα για την διαχείριση των Αποβλήτων


-Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ημερίδα που έχει ως στόχο την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού,  πραγματοποιείται στην  Άρτα την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 και ώρα 9:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, στο πλαίσιο του έργου LIFE INFOCYCLE.Tην ημερίδα διοργανώνει η εταιρία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», με  στόχο την ενημέρωση των συνεργατών του εγκεκριμένου Συστήματος Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ. Η ενημέρωση αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης των ΑΗΗΕ, δηλαδή τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των παλιών ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα, η ημερίδα θα απαντήσει στα εξής ερωτήματα:
•ποιο είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα από τη μη ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ
• πώς πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να τα διαχειρίζονται   και
• τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και πως τους προσεγγίζουμε μέσω του Infocycle


Πρόκειται για τη δεύτερη από τις επτά συνολικά Ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Το Infocycle είναι ένα διετές έργο που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως συντονιστής δικαιούχος το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και άλλες εταιρίες με σχετικό αντικείμενό τους  την διαχείριση  αποβλήτων ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το Infocycle αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ από τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω της ενημέρωσής τους για τις βλαπτικές επιπτώσεις από αυτήν, αλλά και της εκπαίδευσής τους για την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πραγματοποιηθούν ενέργειες επικοινωνίας και δράσεις εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου