Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Άρχισε η υλοποίηση του Έργου INNOVA NET


Δράσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας & καινοτομίας των Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)

Στο Επιμελητήριο Άρτας, φιλοξενήθηκε την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, η 2η συνάντηση των Iταλών και Eλλήνων εταίρων του εξαιρετικά ενδιαφέροντος, συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Έργου INNOVA NET, το οποίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.


Το Έργο INNOVA NET άρχισε να υλοποιείται πρόσφατα στις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Απουλίας (Ιταλία) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, Ειδικός Στόχος 1.1: Ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ιδρυμάτων έρευνας/καινοτομίας, Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών.

Απώτερος στόχος του Έργου είναι να εδραιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ ΜμΕ, ερευνητικών κέντρων/πανεπιστημίων και δημοσίων αρχών που εμπλέκονται στην έρευνα/μεταφορά καινοτομίας. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζεται και θα λειτουργήσει στο προσεχές διάστημα το INNOVA, το Διεθνές Σχολείο και Κέντρο Εφαρμοσμένης Γνώσης, ως έκφραση της συνεχώς αυξανόμενης & εντεινόμενης συνεργασίας εντός του δικτύου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και κέντρων έρευνας στις συνεργαζόμενες περιοχές.

Τέσσερεις είναι οι στρατηγικοί τομείς ειδίκευσης στους οποίους θα επικεντρωθούν και γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθούν οι δράσεις του Έργου και οι οποίοι παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: 

▪ Ενέργεια & Περιβάλλον
▪ Πολιτιστική Κληρονομιά & Τουρισμός
▪ Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών για τις ΜμΕ
▪ Αγροτοβιομηχανία, Μεσογειακή Διατροφή & Δίαιτα.


Σε πρώτη φάση θα κληθούν με ανοιχτή πρόσκληση νέοι απόφοιτοι των περιοχών που συμμετέχουν στο Έργο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα μαθήματα κατάρτισης.
Θα επιλεγούν τουλάχιστον 25 άτομα ανά τομέα (Έλληνες και Ιταλοί), οι οποίοι είτε απασχολούνται ήδη σε κάποια επιχείρηση είτε θέλουν να αποκτήσουν περαιτέρω εξειδίκευση σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους, και θα παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά, κατά κύριο λόγο, μαθήματα που θα οργανωθούν στα πλαίσια του Έργου. 

Πιο συγκεκριμένα, θα καταρτιστούν, ανάλογα με τον τομέα τους, σε θέματα όπως: Ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στο μάρκετινγκ, Εξατομικευμένες Διαδικτυακές Εφαρμογές, Αξιοποίηση Έξυπνων Κινητών για ατομικές πωλήσεις, Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, καινοτόμες προσεγγίσεις στο χώρο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά και αιολική ενέργεια) κ.ά.

Επίσης, εντός των επόμενων μηνών, θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός στις περιοχές υλοποίησης του Έργου (συμπεριλαμβανομένης της Ηπείρου) προκειμένου να υποβληθούν ώριμες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, εκ των οποίων θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες και οι εν δυνάμει επιχειρηματίες θα παρακολουθήσουν μια σειρά σύντομων σεμιναρίων που θα τους καθοδηγήσουν σε θέματα επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ και υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

Οι 6 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, 3 από την Ελλάδα και 3 από την Ιταλία, θα λάβουν ως βραβείο ένα αρχικό κεφάλαιο προκειμένου να υλοποιήσουν την ιδέα τους, την οποία θα παρουσιάσουν και στο ευρύ κοινό, σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη του Έργου.

Σε μεταγενέστερη φάση του Έργου, θα προσκληθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές υλοποίησής του, και επομένως και στην Ήπειρο, να συμμετάσχουν σε μία δράση που αφορά την υποστήριξή τους σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιπλέον να συμμετάσχουν σε ένα δίκτυο ενημέρωσης και διασυνοριακής συνεργασίας. 

Σκοπός της διασυνοριακής αυτής συνεργασίας είναι να συνενώσει περιοχές που χωρίζονται με εθνικά σύνορα αλλά αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ανταγωνιστικότητας, ενθαρρύνοντας και προωθώντας την οργανωτική και τεχνολογική καινοτομία των ΜμΕ, οι οποίες απαιτούν κοινές λύσεις.


Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου συνεργάζονται έξι φορείς με μακροχρόνια παρουσία και εμπειρία στην υλοποίηση διασυνοριακών έργων:

▪ Τμ. Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
▪ Πανεπιστήμιο Πατρών
▪ Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Ηλείας
▪ UNIVERSUS-Csei, Μπάρι, Ιταλία
▪ Πολυτεχνείο του Μπάρι, Ιταλία
▪ Cittadella della Ricerca, Μπρίντιζι, Ιταλία


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου: Επ. Καθ. Χρυσόστομο Στύλιο,
Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής
Τμ. Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
ΤΕΙ Ηπείρου
Τηλ. 2681050330 & 2681050234
Email stylios@teiep.gr


Στη φωτογραφία (από αριστερά): Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επικ. Καθ. ΤΕΙ Ηπείρου, Ευριπίδης Γλαβάς, Καθηγητής - Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου, Leonardo Damiani, Καθηγητής, Πολυτεχνείο του Bari, Πέτρος Γρουμπός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ettore Ruggiero, Υπεύθυνος Έργου, UNIVERSUS, Piero Mastrorilli, Καθηγητής, Πολυτεχνείο του Bari

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου